2006-05-13

Ådalen 1931

Den 14:e maj 1931 är ett väldigt klassiskt datum i svensk historia; då föll skotten i Ådalen. I år är det 75 år sedan detta inträffade. Vad hände? Fråga tio slumpvis utvalda personer; om de alls kan svara så kommer det svaret att lyda: "Militären öppnade eld mot ett arbetardemonstrationståg, och dödade fyra av demonstranterna samt en kvinnlig åskådare."

Här är ett lite längre svar.

Dagen före, den 13:e maj, hade ett antal strejbrytare misshandlats. Den 14:e samlades misshandelsgruppen på nytt, tusen man stark, och tågade mot nästa barack där de s.k. "arbetsvilliga" fanns. Man kan nog lugnt utgå från att knytnävarna skulle få tala även här.

En militär enhet hade kallats in och sökte med hjälp av beridna trängtrupper stoppa mobben och rädda de personer som fanns i baracken. Det misslyckades. När den kring ettusen man starka grupp, som hade för avsikt att gå lös på de "arbetsvilliga", hade etthundra meter kvar till baracken, öppnade militären eld.
När jag var liten fick jag lära mig att man inte ska ta till knytnävarna, eftersom det alltid blir värst för en själv. Och det verkar faktiskt stämma.

(Källhänvisning.)

2 kommentarer:

Anonym sa...

Arbetarna vägrade godta ett avtal där deras lön sänktes från 1:80 till 1:40 samt hyreskostnad och vedkostnas skulle höjas. Avtalet var utlöst och oacceptabelt. När man efter förhandlingar och demonstrationer inte nått en överenskommelse samlades mellan 7-10 000 man för en demonstration till Lunde för att göra sig hörda. Strejbrytare motverkade hela deras mål och strejkens funktion, strejkbrytarna gjorde att storbolagen kunde agera som de behagade och tänka löner som det passade. Varenda människa med ett hjärta förstår demonstranternas vrede. Det var statens kulor som stannade fem hjärtan den 14:e februari, som till och med dödade en ung kvinna som inte deltog i tåget. Detta samtidigt som landsfogden fått telefonsamtal från regeringen om att strejbrytarna skulle tas ur arbete tills ett avtal nåtts. Han meddelade aldrig detta i tid, varken till demonstranterna eller fackpamparna som satt i möte, trots att han visste det innan demonstrationen börjat vandra. Om inte en ung blåsare blåst eld upphör mitt i beskjutningen hade ännu fler liv spillts, oskyldig människor som stod upp för kollektivets rättigheter. Att anser det vara ett rätt fattat beslut är inte bara att spotta på en idog klasskamp, utan också att ha missuppfattat precis allt i vad medmänsklighet och överstatlighet är.

Björnen "The Bear" sa...

Det känns som att Fredrik är ute efter att skapa debatt. Om han verkligen står för det han skriver är det en hems värld han strävar efter.