2008-06-11

Loanland, dröjsmålsräntan tillfaller långivaren

För det fall en långivare på Loanland råkar ut för att låntagaren betalar försent, inträffar följande:

1. Låntagaren debiteras påminnelseavgift. Denna tillfaller Loanland.
2. Låntagaren debiteras 8% dröjsmålsränta. Denna tillfaller långivaren!

Det är inte alls speciellt enkelt för en långivare att se att han inkasserat dröjsmålsränta. Faktum är att det enda sättet, som jag kommit på, är att jämföra räntan i betalningen med den ränta som specificerades i den ursprungliga betalningsplanen. Både den vanliga ränta och dröjsmålsräntan bakas ihop.

Jag vet att det rått viss förvirring om huruvida Loanland lade beslag på dröjsmålsräntan, men det gör de alltså INTE.

Vill du läsa Kvarnstenens alla artiklar om Loanland? Klicka på etiketten "Loanland"!

2008-06-10

Loanland, information om rätt till avdrag

Jag har varit i telefonkontakt med Skattemyndigheten och ställt frågan om huruvuda de avgifter som Loanland tar ut är avdragsgilla i deklarationen. Här är informationen jag fått. Samtliga nedanstående avdrag är avdrag av kapitalinkomster, alltså inte inkomst av tjänst.

För låntagare gäller att aviavgiften är avdragsgill. Uppläggningsavgift och transaktionsavgift är INTE avdragsgill. (Om lånet har tagits i näringsverksamhet så kan andra regler gälla.)

För långivare gäller att uppläggningsavgift, transaktionsavgift OCH uttagsavgift ÄR avdragsgilla. Det vill säga, samtliga de avgifter som Loanland tar ut av sina långivare är avdragsgilla. Uppläggnings- och uttagsavgiften ska vara avdragsgilla mot ränteinkomster. Transaktionsavgiften kan vara menad att dra av som kapitalförlust. Jag antar att man får skriva det så på sin deklaration och se vad Skattemyndigheten säger.

Detta är goda nyheter för alla som lånar ut på Loanland.

Läs Kvarnstenens tidigare artiklar om Loanland

2007-12-21: Loanland, kort utlåningskalkyl för mikrolån
2007-12-20: Loanland, helt nytt i svenskt skatteperspektiv
2007-12-14: Loanland, nu får vi ser hur det går
2007-12-13: Loanland, ett svenskt prosper.com