2006-06-08

Det tål att påminnas om...

Rörelsen bildades 1889.

Parollen var "sänkt skatt för arbetarna".

Då var skatten lägre än 10%.

Nu har Rörelsen styrt Sverige i mer än 75 år.

(Inspiration: www.maktmissbruk.se)

Inga kommentarer: