2007-08-21

Privatekonomi som ämne i skolan

I dagens Corren diskuteras idén att göra privatekonomi till ett schemalagt ämne i gymnasieskolan. Det tycker jag är en utmärkt idé! Detta, samt trafikkunskap bör definitivt ingå i läroplanen. (Länk till artikeln.)

Privatekonomi är något som många idag inte förmår hantera. Se bara på SMS-lånen och vad de leder till. Kronofogdens statistik talar för sig själv.

Trafik är något som så gott som alla i det här landet vistas i dagligen, och det är dessutom det absolut farligaste de flesta av oss någonsin gör.

Att dessa ämnen inte redan NU finns på schemat är märkligt.

Inga kommentarer: