2006-11-10

Intelligent Design i Linköping

Den 31:a oktober 2006 hölls en föreläsning om Intelligent Design på Linköpings Universitet. Det var inte Linköpings Universitet som anordnade föreläsningen, det var en kristen studentförening med 25 medlemmar som lånade en av universitets lokaler, samt bjöd in föreläsaren Krister Renard från Livets Ords gymnasieskola.

Det blev en del käbbel, milt uttryckt.

Men det är och förblir Darwin som gäller i klassrummet!

Jag tänkte bara som hastigast kommentera föreläsningen, eftersom jag var där och lyssnade: maken till undermålig sörja har jag sällan lyssnat till!

För det första pratade Renard inte om ID mer än kanske de sista 5-10 minuterna av den 2 timmar långa föreläsningen. Mesta tiden gick åt till att prata om vetenskapsteori, alltså vad vetenskap är och inte är. Därefter berättade Renard om ett antal nobelpristagare som på äldre dagar kläckt ur sig något i stil med att "så fantastiskt som världen är, undrar man ju om det kanske inte fanns en tanke med den".

Därefter berättade han att ID helt fromt frågar som om det kanske... tja, finns en tanke med allt?

Blablabla, skulle jag vilja sammanfatta det här. Renards föreläsning var helt tandlös, det fanns inget att argumentera med helt enkelt eftersom han inte sade något som inte redan var allmänt accepterat. Och då kan man ju förstås fundera över varför det inte kom mera? Det finns två alternativ;

1. Det finns inte mera. ID är tunnt som vatten, eller...
2. Det som finns är så inibänken kontroversiellt att det inte går att berätta om det offentligt, för då blir man utskrattad.

Bägge alternativen är egentligen lika illa, och jag kan inte annat än att säga att ID i bästa fall är helt vanlig religion och i sämsta fall helt vanlig rappakalja.

6 kommentarer:

Loyce sa...

Det är nog inte så underligt att föreläsningen blev mager. Det kan väl inte finnas så mycket att säga om ID? Det är ju mest en tanke liksom - Tänk om allting egentligen skapades av någon?

Det må vara Gud eller utomjordingar som ligger bakom denna intelligenta design, men vad ska skolorna kunna lära ut om detta? "Jo, förstår ni barn, att om det är så att Darwin har fel, och vi egentligen är hitplacerade av en Gud eller E.T, då innebär det att... eh... ja, det påverkar ju oss inte alls egentligen, men det är viktigt att vi pratar om det!" :)

Anonym sa...

Jo det var mycket snack och lite verkstad. /Modin

Anonym sa...

Hej allihop,

Jag välkomnar Intelligent design, även om jag inte precis som i Jesus troende är teorins efterföljare, om vi frånser det uppenbara att inget, liksom, uppstår från ingenting -- utan orsak! Däremot tror jag bestämt att Gud skapade världen. En sak som fascinerar är att om Gud inte hade uppenbarat sanningen för Bibelns gudsmän hade vi aldrig fått veta sanningen om skapelsen.

Orsaken till varför jag känner mig nödgad att skriva denna kommentar, är det felaktiga påståendet att ID (eller skapelsevetenskap också) skulle vara en tanke. Om det är något som är sant, så är det att amöba-till-människa evolution är en tanke, som inte har stöd i verkligheten. Det existerar inga övergångsarter. Det finns ingen "missing link". Det har aldrig ägt rum en evolution.

Jag trodde att evolutionsteorin var ett bevisat faktum för ca: fyra år sedan. Nu har jag fått veta sanningen. Jag blev sedan fylld av Guds Ande, vilket var en övernaturlig upplevelse. Och nu har jag fått alla bevis i världen som någonsin behövs, för att veta att Gud är Skaparen av allt, och att det finns ett himmel och ett helvete.

(Bibeln har svaren.)

Om ni läser på lite mer, istället för att enbart ha en nära blind auktoritetstro på vetenskapsetablissemanget, så skall ni se att de vetenskapliga bevisen faktiskt stödjer vittnesbördet om en Skapare, medan den å andra sidan inte stödjer evolutionsteorin.

Jag kopierar följande frågeställningar (om ni inte har tänkt tanken, istället för att låta andra göra tankearbetet) från online-boken: "In the Beginning: Compelling Evidence for Creation and the Flood":

"Twenty Questions for Evolutionists

1. Where has macroevolution ever been observed? (See page 6.) What’s the mechanism for getting new complexity, such as new vital organs? (See pages 6–8.) If any of the thousands of vital organs evolved, how could the organism live before getting the vital organ? (Without a vital organ, the organism is dead—by definition.) If a reptile’s leg evolved into a bird’s wing, wouldn’t it become a bad leg long before it became a good wing? How could metamorphosis evolve? (See page 17.)

2. Do you realize how complex living things are? (See page 14.) How could organs as complex as the eye, ear, or brain of even a tiny bird ever come about by chance or natural processes? (See page 8.) How could a bacterial motor evolve? How could such motors work until all components evolved completely and were precisely in place? (See page 19.)

3. If macroevolution happened, where are the billions of transitional fossils that should be there? Billions! Not a handful of questionable transitions. Why don’t we see a reasonably smooth continuum among all living creatures, or in the fossil record, or both? (See page 11.)

4. Textbooks show an evolutionary tree, but where is its trunk and where are its branches? For example, what are the evolutionary ancestors of the insects? (See page 12.)

5. How could the first living cell begin? That’s a greater miracle than for bacteria to evolve into man. How could that first cell reproduce? (See page 14.) Just before life appeared, did the atmosphere have oxygen or did it not have oxygen? Whichever choice you make creates a terrible problem for evolution. Both must come into existence at about the same time. (See page 14.)

6. Please point to a strictly natural process that creates information. What evidence is there that information, such as that in DNA, could ever assemble itself? What about the 4,000 books’ worth of coded information that are in a tiny part of each of your 100 trillion cells? If astronomers received an intelligent signal from some distant galaxy, most people would conclude that it came from an intelligent source. Why then doesn’t the vast information sequence in the DNA molecule of just a bacterium also imply an intelligent source? (See pages 9 and 15.)

7. Which came first, DNA or the proteins needed by DNA, which can only be produced by DNA? (See page 15.)

8. How could sexual reproduction evolve? (See page 18.) How could immune systems evolve? (See page 18.)

9. If it takes intelligence to make an arrowhead, why doesn’t it take vastly more intelligence to create a human? Do you really believe that hydrogen will turn into people if you wait long enough?

10. If the solar system evolved, why do three planets spin backwards? Why do at least 30 moons revolve backwards? (See page 24.)

11. Can you name one reasonable hypothesis on how the moon got there—any hypothesis that is consistent with all the data? Why aren’t students told the scientific reasons for rejecting all the evolutionary theories for the moon’s origin? What about the other 138+ moons in the solar system? (See page 26.)

12. Where did matter, space, time, energy, or even the laws of physics come from? (See page 27.) What about water? (See page 24.)

13. How could stars evolve? (See pages 28–30.)

14. Are you aware of all the unreasonable assumptions and contradictory evidence used by those who say the earth is billions of years old? (See pages 34–37 and 302–307.)

15. Why are living bacteria found inside rocks that you say are hundreds of millions of years old and in meteorites that you say are billions of years old? Clean-room techniques and great care were used to rule out contamination. (See page 33.)

16. Did you know that most scientific dating techniques indicate that the earth, solar system, and universe are young? (See pages 31–37.)

17. Why do so many ancient cultures have flood legends? (See page 45.)

18. Have you heard about the mitochondrial Eve and the genetic Adam? Scientists know that the mitochondrial Eve was the common female ancestor of every living person, and she appears to have lived only about 6,000–7,000 years ago. (See pages 299–301.)

19. Careful researchers have found the following inside meteorites: living bacteria, salt crystals, limestone, water, sugars, terrestrial-like brines, and earthlike isotopic patterns. Doesn’t this implicate Earth as their source—and a powerful launcher, “the fountains of the great deep?” (See page 285.)

20. Would you explain the origin of any of the following 25 features of the earth:

* The Grand Canyon and Other Canyons
* Mid-Oceanic Ridge
* Continental Shelves and Slopes
* Ocean Trenches (See pages 137–157.)
* Seamounts and Tablemounts
* Earthquakes
* Magnetic Variations on the Ocean Floor
* Submarine Canyons
* Coal and Oil Formations
* Methane Hydrates
* Ice Age
* Frozen Mammoths (See pages 209 –241.)
* Major Mountain Ranges
* Overthrusts
* Volcanoes and Lava
* Geothermal Heat
* Strata and Layered Fossils (See pages 159–171.)
* Metamorphic Rock
* Limestone (See pages 201–207.)
* Plateaus
* Salt Domes
* Jigsaw Fit of the Continents
* Changing Axis Tilt
* Comets (See pages 243–274.)
* Asteroids and Meteoroids (See pages 275–293.)"

http://creationscience.com/onlinebook

Denna bok grundar sig enbart på vetenskapliga argument.

Jag förstår inte hur någon person kan fortsätta tro på evolution efter att ha tagit reda på fakta. (Som inte alldeles redan har bestämt sig att förneka, dvs.!)

Läs på och lita inte blint på vad de flesta icke-troende vetenskapsmän tror på. De inte kan acceptera en Skapare eftersom det strider mot deras materialistiska men ofta religiösa ateistiska världsåskådning:

Intelligent design -- vad är det?
http://gluefox.com/skap/id.shtm

Kjell Ulander om Intelligent design
http://web.telia.com/~u03601124/origin/hemsida.htm

Sebastian Ibstedts sida om Intelligent design
http://intelligentdesign.se

The True.Origin Archive
http://trueorigin.org

Bara det blotta faktumet att ett ynka litetifrågasättande av evolutionsteorin kan åstadkomma sådana rabalder, borde få någon att fundera: det ligger en hund begraven. Varför får man inte kritiskt behandla evolutionsteorin? Vad är de rädda för?

(Sanningen.)

Om evolutionsteorin verkligen vore sann vetenskap och inte en underliggande trosuppfattning, skulle vetenskaplig kritik uppmuntras. Men så är inte fallet. Varför? Svaret är att det är en religion, som gömmer sig bakom det vittomfattande begreppet "vetenskapen". Man talar om "vetenskapen" kontra "religionen". Med "vetenskapen" inkluderar man den materialistiska, ateistiska livsåskådningen, men exkluderar den teistiska. Sedan sätter man allt som inte passar med den politiskt korrekta världsbilden under begreppet "religion". Det är ett falskt men slugt tillvägagångssätt. Naturligtvis anser jag att ateism/agnosism är en religion -- åtminstone i det faktum att det är en form av världsbild. Frågan vi måste ställa oss är vad sanningen är, inte vad som är ateism och det som inte rimmar med ateismen. Det handlar om mycket mer än blott "enbart" vetenskap, när man diskuterar frågor om ursprung... Som uppenbarligen är.

Ateismen är grundligt motbevisad. ID har bara skrapat på ytan. Det är otvetydigt att det existerar övernaturliga (andliga) manifestationer. Ni vet ingenting om vad vi kristna upplever. Kristna har talat i tungor ändå sedan den Helige Ande utgöts på Pingstdagen. De flesta i den församling jag besöker talar till exempel i tungor, även om inte alla har just den nådegåvan. Andra har profetians gåva, eller någon av de andra nio andliga gåvorna (1 Kor. 12-14.). Många människor har blivit helade, och det finns bevis för det också. Jag har själv varit med om att flera av mina vänner har blivit helade genom Guds ingripande, t.ex. genom handpåläggning. Man behöver inte gå längre än till en själv. Se här, t.ex:
http://www.crossnet.se/kyrkor/brobyggarna
(Jesus HELAR!)

Och: Intelligent design är inte detsamma som biblisk skapelsetro, även om den senare är den riktiga och sanna. Helt enkelt den som stämmer överrens med verkligheten. Även arkeologer sysslar med intelligent design, när de identifierar intelligent ursprung i stenföremål. Somliga använder t.o.m. intelligent design i sökande efter utomjordiskt liv. Det är typ, bara för att vissa personer inte tål Gud, som de inte kan acceptare ID, för det lär ha implikationer som utmanar deras gudsfrånvända världsbild. Och det strider ju mot deras materialistiska men religiösa dogmatiska ställningstagande (tron på "stenar", eller bara -- ingenting). Sann kristen tro är inte en religion utan verkligheten. Det handlar inte om "religion", och jag avskyr fortfarande (falsk) religion. Bland den största upptäckten jag gjorde som icketroende var att det det handlar om sanningen och inget annat än sanningen!!

Känd ateist tror nu på Gud
http://web.comhem.se/~u18208324/min/flew-interview.pdf

"In recent years you’ve been called the world’s most influential philosophical
atheist..."

Imponerande och högintressant läsning av en före detta stark ateist.

Fysik och matematiklärare Krister Renards eminenta webbsida:
http://gluefox.com

Må Gud öppna era ögon.

Fredrik Persson sa...

Martin!

Du har skrivit en väldigt lång kommentar med många ord och extremt lite innehåll.

I korthet kan du sammanfattas med "Gud finns och har skapat världen exakt som det beskrivs i bibeln och om du inte förstår det är det något fel i huvudet på dig".

Jag tycker instinktivt att du är helt körd. (Ibland känns det skönt att vara ärlig!)

Du säger att du fått alla bevis som behövs för att veta att Gud är skaparen av allt. Ok, börja med att tala om hur man bevisar att gud finns så kan vi ta det därifrån.

Anonym sa...

Hehe, ja det där var faktiskt precis som föreläsningen. En tjusig uppvisning i konsten att rada upp dåliga argument i en sån mängd att de , på håll iallafall, ser ut att betyda nåt. Och att ens göra en ansats att bemöta alla argument, hur fåniga dom än är, var för sig, är övermäktigt de flesta. Speciellt som alla frågorna är cut'n-pejstade från nån annanstans. (Vilket verkar vara vanligt i ID-svängen)

Caroline sa...

Hahahaha, det långa kreationistinlägget var faktiskt riktigt roligt.

Dock inte tillräckligt roligt för att jag skulle orka läsa hela. Gäsp!