2005-09-29

Angående det planerade språkministeriet

Socialdemokraterna tänker inrätta en språkmyndighet.

Läs propositionen. Denna idé dryftades redan i George Orwells roman "1984", vilket sammanfattas på wikipedia. Där kallas det "newspeak".

Jag tycker att det här är motbjudande, äckligt rentutav.

5 kommentarer:

Loyce sa...

Jag har svårt att tro att vi läst samma motion.

De fyra målen med motionen tycks vara
1. Att utveckla språkundervisningen.
Bra förslag! Eftersom en massa ungdomar (1 på 4 eller nåt?) går ut nian utan att kunna läsa och skriva ordentligt behöver någonting göras!
2. Stärka språkundervisningens roll i skolorna.
Oh yes. Det är långt viktigare att folk kan uttrycka sig i tal och skrift än att de kan rabbla alla grundämnen eller veta varför jorden snurrar.
3. Ytterligare läsfrämjande insatser bör göras.
Svårt att veta vad de menar med detta, men vi får hoppas att detta är någon sorts satsning på de som redan genomlidit grundskolan utan att lärt sig läsa eller åtminstone inte gör det.
4. Befrämjandet av dialekter.
Vacker tanke. Min kurs i hälsingemål passar jättebra in i denna motion :)

För mig låter det här som en jättesatsning på att alla ska få en möjlighet att lära sig ett språk ordentligt och på så vis ha ett vapen mot orättvisor och kunna konkurrera på arbetsmarknaden.

Du tolkar detta som en motion som ska begränsa demokratin, medan jag tolkar det som ett steg mot att låta fler känna sig delaktiga i den. Vet du något som inte jag vet?

Fredrik Persson sa...

Jag tror att Fredrik Lindströms TV-serie "Värsta språket" gjorde mer för de allmäna språkkunskaperna än en språkmyndighet någonsin kommer att göra, det är ju inte svenskaundervisning jag inte gillar. Det är SpråkMyndigheten jag inte gillar.

Och vidare på samma linje tror jag att din kurs i hälsingemål konkurrerar ut Svenska Statens SpråkMyndighet any day of the week! :)

Loyce sa...

Du börjar kanske bli lite paranoid? Om du fick reda på att staten planerade en djurmyndighet för att se till att alla djur fick rätt till samma vård och ville hjälpa till att utbilda nyblivna husdjursägare, skulle du då automagiskt också dra slutsatsen att denna myndighet naturligtvis skulle börja avrätta djur de inte tyckte om?

Om man är missnöjd med vilka ord som får eller inte får räknas som svenska bör man nog vända sig till Svenska Akademien, inte till regeringen.

Och ja, jag märkte att jag genomgående kallade propositionen för en motion... :P

Fredrik Persson sa...

You because you ain't paranoid doesn't mean they ain't out to get you...

Frågan är ju ytterst vad som är politik och vad som inte är det. Språk är definitivt inte politik. Vad som ska undervisas i skolan är delvis politik.

Vilka ord som får, eller inte får, räknas som svenska bestämmer jag själv. Och du. Och alla andra som pratar svenska. Staten och Svenska akademien kan möjligen ha en åsikt i frågan, men den är det helt fritt att strunta blankt i.

Fredrik Persson sa...

Men vaf... "JUST because you ain't paranoid..." ska det vara! Blärgh!